PIA+

El Departament d’Educació promou la formació del professorat en llengües estrangeres. Per tal de fer-ho, les Escoles Oficials d’Idiomes ofereixen places en alemany, anglès i francès per a professorat en actiu.

Trobareu tot la informació aquí