Cursos d’actualització

Aquell alumnat que ja hagi cursat i superat amb anterioritat cursos de les escoles oficials d’idiomes que condueixen a l’obtenció d’un certificat, i que vulgui actualitzar-ne els coneixements, pot sol·licitar matricular-se en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre que hagin transcorregut dos cursos des de l’obtenció del certificat.

Aquest alumnat no obté cap certificat oficial i la qualificació que es fa constar al seu expedient acadèmic és “no qualificat/ada”. En cas d’avaluació continua satisfactòria, poden rebre un certificat d’actualització.

Atenció! No cal fer preinscripció al setembre, només s’ha de presentar una sol·licitud.