Biblioteca

Horari

 • De l’1 d’octubre al 31 de maig: de dilluns a dijous, de 17.00 h a 19.00 h.

Catàleg online: es pot consultar aquí

Normativa

Per tal de respectar la resta d’usuaris i els equipaments i materials de la biblioteca, els usuaris que hi accedeixin hauran de complir amb les següents obligacions:

 • Mantenir el silenci
 • No menjar ni beure
 • Silenciar els telèfons mòbils i no parlar-hi
 • No reservar llocs de treball a tercers
 • Utilitzar amb cura el fons documental i els equipaments del centre

Préstec

 • Podran gaudir  d’aquest servei totes aquelles persones (alumnes oficials, ex-alumnes o altres) que hagin pagat l’aportació de 30€ que es fa a principi de curs juntament amb la matrícula i que dóna dret a gaudir del carnet de l’associació d’alumnes (que és personal i intransferible) i, per tant, de tots els serveis extra-escolars.
 • Cada usuari es pot emportar en préstec fins a 2 llibres i 2 pel·lícules a la vegada.
 • El termini de préstec varia segons el tipus de material:
  • Material audiovisual (DVD, CD i lector DVDs): 1 setmana
  • Documents en general: 3 setmanes
  • Passat el termini, qualsevol document en préstec pot ser renovat.
  • Obres de referència (diccionaris, atles i alguns llibres de consulta freqüent) excloses de préstec. Els manuals, i altres llibres de consulta es podran demanar en préstec el cap de setmana i s’hauran de tornar el dilluns o dimarts de la setmana següent.
 • Els retards en la devolució de documents es sancionaran excloent l’usuari del servei de préstec tants dies com dies de retard s’hagin acumulat per cada document.
 • En cas de pèrdua de material, ja sigui un llibre, una revista, un CD, un DVD o un lector de DVDs, l’alumne/a es farà càrrec de comprar-ne un de nou. Si es tracta de material difícil de trobar, el/la cap de departament en farà una valoració estimada, que l’alumne haurà d’abonar.
 • S’haurà de respectar la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual dels documents en préstec.
 • Si la biblioteca està tancada, el material prestat es podrà retornar a la bústia de devolució de préstecs ubicada davant de la biblioteca, o a la bústia de correu exterior ubicada a l’entrada de l’edifici.