Preus i bonificacions

ALUMNAT OFICIAL: CURS EXTENSIU PRESENCIAL i SEMIPRESENCIAL – TAXES i PREUS PÚBLICS – 

Consulteu l’enllaç: Taxes i preus públics. Departament d’Educació (gencat.cat)

ALUMNAT OFICIAL: BONIFICACIONS i EXEMPCIONS GENERALS                

PER A TAXES I PREUS PÚBLICS – tots els nivells –
Consulteu l’enllaç: Exempcions i bonificacions generals. Departament d’Educació (gencat.cat)

ALUMNAT OFICIAL: BONIFICACIONS i EXEMPCIONS ADDICIONALS

PER A TAXES – nivells intermedi B1, B2.1 i B2.2 –
Consulteu l’enllaç: Taxes. Departament d’Educació (gencat.cat)

PER A PREUS PÚBLICS – nivells bàsics A1, A2 i nivell avançat C1 i C2 –
Consulteu l’enllaç: Preus públics. Departament d’Educació (gencat.cat)

Presteu especial atenció als 3 casos següents (només preus públics A1, A2, C1 i C2):
. bonificació del 50% per la segona llengua matriculada
. bonificació del 50% per a l’alumnat de centres sostinguts amb fons públics que es matriculi a una  llengua estrangera diferent de la que cursa en el seu centre.
. bonificació de 50% per a l’alumnat que es matricula d’una nova llengua havent cursat el B2.2 d’una altra llengua el curs anterior.

CURS D’ACTUALITZACIÓ

Consulteu l’enllaç: Curs d’actualització

ALUMNAT LLIURE: TAXES i BONIFICACIONS

Consulteu l’enllaç: Alumnat lliure: taxes i bonificacions

MONOGRÀFICS 

Es consideren cursos monogràfics els cursos intensius o bé extensius impartits al llarg de l’any, o bé a l’estiu amb una durada mínima de 30 hores i màxima de 45 hores.
Preus: 54,00 euros per la inscripció al curs, més 5,00 euros per cada hora de durada del curs.

INTENSIUS D’ESTIU

Servei de cursos d’actualització de coneixements i perfeccionament professional de persones adultes.
Preus:  55,00 euros per la inscripció al curs, més 4,00 euros per cada hora de durada del curs.

ALUMNAT OFICIAL i LLIURE: TAXES PER EXPEDICIÓ DE TÍTOLS DE NIVELL INTERMEDI B2 i DE NIVELL AVANÇAT C1 i C2

Consulteu l’enllaç: Taxes per expedició de títols nivells B2, C1 i C2