Programa de certificació (col·laboració amb centres educatius)

Les Escoles Oficials d’Idiomes col·laboren des del 2017 amb els centres educatius per certificar el nivell del seu alumnat. Aquesta col·laboració es realitza dins d’un marc normatiu anomenat Programa de certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments.

La finalitat és fomentar als centres participants, amb el suport de les Escoles Oficials d’Idiomes, la certificació dels coneixements de llengua estrangera, adquirits pels alumnes de determinats ensenyaments de forma que s’afavoreixi el progrés del rendiment acadèmic en les llengües estrangeres i la millora de la transparència de les competències adquirides.

Poden formar part del Programa els centres de Catalunya que imparteixin algun dels ensenyaments següents: educació secundària obligatòria, batxillerat, formació professional i ensenyaments de règim especial.

Les llengües estrangeres en les quals pot actuar aquest programa són les llengües estrangeres curriculars següents: anglès, francès, alemany, italià, i també àrab i xinès, en els nivells B1 i B2.

Podeu consultar la informació aquí RESOLUCIÓ EDU/3752/2023, de 6 de novembre

Consulta de resultats:   llistat d’admesos/exclosos