On som

Escola Oficial d’Idiomes Figueres
Ronda Sud 3
(Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer)
17600 Figueres
tel. 972 51 21 24 – 972 65 57 99
eoifigueres@xtec.cat