Projecte educatiu de centre (PEC)

El PEC és resultat d’un procés de reflexió sobre l’estructuració de les línies generals del disseny curricular i sobre la línia pedagògica que l’escola ha decidit implantar, tot  intentant adequar-ho a la realitat del nostre centre i del seu entorn.

Projecte educatiu de centre (PEC)