L’equip i la comunitat educativa

Atenció al públic

Administrativa: Ana María Parra Rodríguez (aparra5@xtec.cat)

Conserge: Jaume Sala Saguer

Bibliotecària: Montserrat Garcia Riera

Equip directiu

Director: Joan Solanich Pié (jsolanic@xtec.cat) (Perfil professional aquí)

Cap d’estudis:Estelle Girard (egirard@xtec.cat) (Perfil professional aquí)

Secretària: Natàlia Verdalet (nverdale@xtec.cat) (Perfil professional aquí)

Coordinadors

Cap del departament d’alemany: Pilar Ylla Janer (pylla@xtec.cat)

Cap del departament d’anglès: Natàlia Verdalet (nverdale@xtec.cat)

Cap del departament de francès: Estelle Girard (egirard@xtec.cat)

Coordinadora d’informàtica: Nathalie Le Bris (nlebris@xtec.cat)

Coordinadora de qualitat: Maria Josep Porta de Lafuente (mporta12@xtec.cat)

Coordinadora de riscos laborals: Elena Paz (epaz4@xtec.cat)

Professorat departament alemany

 • Pilar Ylla (pylla@xtec.cat)

Professorat departament anglès

 • Albert Adroer (aadroer@xtec.cat)
 • Olga Paredes (oparedes@xtec.cat)
 • Maria Josep Porta (mporta12@xtec.cat)
 • Natàlia Verdalet (nverdale@xtec.cat)

Professorat departament francès

 • Estelle Girard (egirard@xtec.cat)
 • Nathalie Le Bris (nlebris@xtec.cat)
 • Joan Solanich (jsolanic@xtec.cat)

CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa que s’encarrega del control i gestió de l’escola, amb funcions de seguiment i avaluació de la programació i de les activitats que es duen a terme a L’EOI de Figueres Els representants del sector alumnes al Consell Escolar de l’escola són:

Pedro Collado Rodríguez (francès) perecollado62@gmail.com

Dolors Llobet (alemany) dllobetmas@gmail.com

Salvador Muñoz López (anglès) smlopez1969@gmail.com

(Podeu fer-los arribar els vostres comentaris o suggeriments a les seves bústies de correu)

Últims acords del Consell Escolar (Reunió del 11/06/2021)

1.- Aprovació del calendari escolar

2.- Temes pendents amb l’Ajuntament: el 06/05/2021 va tenir lloc la primera reunió de la Comissió de gestió de l’edifici amb el Sr. ….. (Promoció econòmica) i la Sra. …. (Formació professional) en la qual es va confirmar que les fotocopiadores de l’EOI es traslladen al dept. 4. Es va confirmar que l’Ajuntament segueix pendent del departament d’Educació pel que fa a l’aprovació d’un acord financer sobre l’ús de l’edifici per l’EOI.

3.- Aportació de 30 euros: la modificació de l’ORDRE EDU/114/2021 del 25 de maig fa que els 30 euros  (preu públic) (preu pels serveis d’accés a la plataforma i materials didàctics dels ensenyaments d’idiomes) sigui obligatori al partir del curs 2021-2022.  Aquests diners s’utilitzen per pagar les activitats culturals.

4.-  La Sra. …. proposa que sol·licitem un datàfon per fer els pagaments dels 30 euros. La Sra. … demana que s’ofereixi també el servei de Bizum.

5.- L’actualització del projecte de direcció per als 4 anys vinents es va presentar el 10 de juny.

6.- El departament d’alemany no considera oportú ofertar un curs flexibilitzat (en 2 anys) per a l’alemany pels tres motius següents:

 • departament massa petit (cal concentrar els recursos)
 • experiència prèvia d’altres EOIs poc eixida (algunes van renunciar a aquests cursos)
 • reducció del potencial de captació d’alumnat (menys amplitud d’horaris “normals”)

7.- Les classes de conversa d’anglès es faran presencialment si la situació ho permet.