L’equip i la comunitat educativa

Atenció al públic

Administrativa: Ana María Parra Rodríguez (aparra5@xtec.cat)

Conserge: Jaume Sala Saguer

Bibliotecària: Montserrat Garcia Riera (biblioteca@eoifigueres.cat)

Equip directiu

Director: Joan Solanich Pié (jsolanic@xtec.cat) (Perfil professional aquí)

Cap d’estudis: Estelle Girard (egirard@xtec.cat) (Perfil professional aquí)

Secretària: Natàlia Verdalet (nverdale@xtec.cat) (Perfil professional aquí)

Coordinadors

Cap del departament d’alemany: Pilar Ylla Janer (pylla@xtec.cat)

Cap del departament d’anglès: Albert Adroer (aadroer@xtec.cat)

Cap del departament de francès: Estelle Girard (egirard@xtec.cat)

Coordinadora digital: Nathalie Le Bris (nlebris@xtec.cat)

Coordinadora de qualitat: Nathalie Le Bris (nlebris@xtec.cat)

Coordinadora de riscos laborals: Verena Roth (vroth@xtec.cat)

Professorat departament alemany

 • Pilar Ylla (pylla@xtec.cat)
 • Verena Roth (vroth@xtec.cat)

Professorat departament anglès

 • Albert Adroer (aadroer@xtec.cat)
 • Eva Boadas (eboadas@xtec.cat)
 • Mercè Diago (mdiago1@xtec.cat)
 • Marta Pérez (mpere838@xtec.cat)
 • Natàlia Verdalet (nverdale@xtec.cat)

Professorat departament francès

 • Estelle Girard (egirard@xtec.cat)
 • Nathalie Le Bris (nlebris@xtec.cat)
 • Alba Leroy (aleroy@xtec.cat)
 • Joan Solanich (jsolanic@xtec.cat)

CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa que s’encarrega del control i gestió de l’escola, amb funcions de seguiment i avaluació de la programació i de les activitats que es duen a terme a L’EOI de Figueres. Els representants del sector alumnat al Consell Escolar de l’escola són:

Maria Teresa Comas Salido (mtcomas2013@gmail.com)  

Montserrat Serrat Clausell (serratclausell@gmail.com)

Josep Lluís Tejeda Martínez (jtejeda@xtec.cat)

(Podeu fer-los arribar els vostres comentaris o suggeriments a les seves bústies de correu)

Acords del darrer consell escolar (23/09/2022):

1.- Es fa una esmena a l’acord 4 de la darrera reunió on deia que la FIC d’Estratègia Digital de Centre començaria al setembre, ja que està prevista que s’inicii el 21 d’octubre. S’aproven els acords previs.

2.- Es fa un balanç de les xifres provisionals de l’estat de la matrícula i s’analitza la seva evolució des del 2011. Es destaca la davallada en el nombre de matriculats en anglès i francès. La Sra. Ana Maria Parra comenta que, en general, el públic busca cursar idiomes de manera gratuïta, principalment en el context de crisi econòmica actual.

3.- Es proposa un canvi de nom del centre que passaria a dir-se Escola Oficial d’Idiomes de l’Alt Empordà. El Director ja ho va proposar al claustre i aquest ho va avalar. També se li ha comunicat a l’inspector i al director dels ST de Girona i ens comuniquen que aquest canvi s’hauria d’aprovar per unanimitat del consell escolar. Tot els assistents a la reunió voten a favor del canvi. S’acorda iniciar els tràmits pertinents i es tornarà a sotmetre a votació en una altra reunió.

4.- S’explica la proposta del centre de pintar un mural a l’exterior de l’escola per commemorar el 20è aniversari de l’EOI el curs 2023-2024. A l’espera de la seva aprovació per part de l’Ajuntament, s’acorda buscar un/a artista/grafiter local o comarcal per a la seva realització.

5.- S’aprova un increment de 30 a 50 euros en la quota del carnet d’estudiant per a persones no matriculades als cursos oficials.