L’equip i la comunitat educativa

Atenció al públic

Administrativa: Ana María Parra Rodríguez (aparra5@xtec.cat)

Conserge: Jaume Sala Saguer

Bibliotecària: Montserrat Garcia Riera (biblioteca@eoifigueres.cat)

Equip directiu

Director: Joan Solanich Pié (jsolanic@xtec.cat) (Perfil professional aquí)

Cap d’estudis: Estelle Girard (egirard@xtec.cat) (Perfil professional aquí)

Secretària: Natàlia Verdalet (nverdale@xtec.cat) (Perfil professional aquí)

Coordinadors

Cap del departament d’alemany: Pilar Ylla Janer (pylla@xtec.cat)

Cap del departament d’anglès: Albert Adroer (aadroer@xtec.cat)

Cap del departament de francès: Estelle Girard (egirard@xtec.cat)

Coordinadora d’informàtica: Nathalie Le Bris (nlebris@xtec.cat)

Coordinadora de qualitat: Nathalie Le Bris (nlebris@xtec.cat)

Coordinadora de riscos laborals:

Professorat departament alemany

 • Pilar Ylla (pylla@xtec.cat)
 • Verena Roth (vroth@xtec.cat)

Professorat departament anglès

 • Albert Adroer (aadroer@xtec.cat)
 • Eva Boadas (eboadas@xtec.cat)
 • Marta Pérez (mpere838@xtec.cat)
 • Òscar Port (oport@xtec.cat)
 • Natàlia Verdalet (nverdale@xtec.cat)

Professorat departament francès

 • Estelle Girard (egirard@xtec.cat)
 • Nathalie Le Bris (nlebris@xtec.cat)
 • Alba leroy (aleroy@xtec.cat)
 • Joan Solanich (jsolanic@xtec.cat)

CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa que s’encarrega del control i gestió de l’escola, amb funcions de seguiment i avaluació de la programació i de les activitats que es duen a terme a L’EOI de Figueres. Els representants del sector alumnes al Consell Escolar de l’escola són:

Dolors Llobet (alemany) dllobetmas@gmail.com

Salvador Muñoz López (anglès) smlopez1969@gmail.com

(Podeu fer-los arribar els vostres comentaris o suggeriments a les seves bústies de correu)