Semipresencials

Característiques dels cursos semi presencials (1 sessió presencial al centre i una sessió en línia de forma asincrònica)

  • L’alumnat assisteix a classe 1 cop per setmana (GRUPS A: dilluns o dimecres o GRUPS B: dimarts o dijous).
  • Cada sessió té una durada de 2 hores més un quart d’hora de tutoria setmanal.
  • S’hi treballen les diferents destreses, posant èmfasi en aquelles que requereixen un treball compartit, comunicatiu i competencial.
  • En la sessió asincrònica, que l’alumnat realitzarà de manera autònoma en l’horari que més el sigui convenient, haurà de dur a terme de manera satisfactòria i presentar setmanalment al professorat aquelles tasques que siguin requerides.
  • L’assistència a classe és obligatòria i de gran importància per poder fer un aprofitament global de l’experiència d’aprenentatge que l’escola ofereix.
  • La participació a classe i el treball en equip afavoreixen l’assoliment de les competències desplegades en el currículum.