Classroom

L’escola disposa d’un compte Gsuite for Education que permet utilitzar la plataforma Google Classroom.

Usuari: 22nom.cognom@eoifigueres.cat  (minúscula, sense accent, primer cognom ”El Hismi” >>> elhismi, primer nom “Maria Concepció” >>> maria)

Contrasenya: 12345678. Atenció!: aquesta contrasenya només serveix per entrar-hi per primer cop. Haureu de crear una nova contrasenya, personal i, sobretot, recordar-la!

  • Heu d’entrar a la vostra classe amb el “codi” que us proporcionarà el/la vostre/a professor/a (aquest codi només s’utilitza per al primer accés; un cop estigueu apuntats a una classe, ja no caldrà introduir-lo).

  • Atenció: a l’estiu haureu de descarregar tot el material, ja que l’usuari només té validesa durant un curs acadèmic.