Grups de conversa

Collaboration-96

Amb el propòsit de fomentar la comunicació i interacció en les tres llengües que ofereix l’escola, cada departament organitza trobades dinamitzades per una persona nadiua. Cada departament pot decidir organitzar aquestes sessions fora de l’horari lectiu (en aquest cas estan obertes per a les persones amb el carnet de l’EOI).

En aquestes sessions, on hi participen un màxim de 10 persones, es parlarà de temes d’interès general i d’actualitat, amb el benentès que no es tracten de classes de conversa sinó d’un espai on aprofitar per, de manera molt participativa, utilitzar la llengua objecte d’aprenentatge en grup reduït. Les sessions estan organitzades per nivells, començant per l’A2 fins al C2.1.

Consulteu la programació de trobades d’enguany: