1 sessió per setmana

Característiques dels cursos flexibilitzats (1 sessió per setmana)

  • L’alumnat assisteix a classe 1 cop per setmana (GRUPS A: dilluns o dimecres o GRUPS B: dimarts o dijous).
  • Cada sessió té una durada de 2 hores més un quart d’hora de tutoria setmanal.
  • S’hi treballen les diferents destreses, posant èmfasi en aquelles que impliquin un treball compartit, comunicatiu i competencial.
  • L’assistència a classe és obligatòria i de gran importància per poder fer un aprofitament global de l’experiència d’aprenentatge que l’escola ofereix.
  • La participació a classe i el treball en equip afavoreixen l’assoliment de les competències desplegades en el currículum.
  • Els continguts del nivell es divideixen en dos cursos, al final dels quals l’alumnat rebrà la certificació corresponent un cop superat l’examen, si s’escau.