Convocatòria extraordinària B1 anglès febrer

Convocatòria extraordinària de febrer

Certificat de nivell intermedi B1 d’anglès – EOI de Tortosa

Descripció de la prova

Prova de mostra

Enllaç a la inscripció

Qualificacions provisionals

 

Calendari d’actuacions – Persones aspirants en règim lliure

Període d’inscripció: de les 9h del 14 de novembre fins al 18 de novembre de 2022

Darrer dia per al pagament de la taxa: 21 de novembre de 2022 abans de les 22h

Publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos: 28 de novembre de 2022

Darrer dia per a la comunicació d’errades personals en la inscripció: 19 de desembre de 2022

Darrer dia per portar la documentació a la secretaria de l’EOI: 19 de desembre de 2022

Publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos: 21 de desembre de 2022

Data de la prova escrita: Divendres, 3 de febrer de 2023 a les 16 hores. Cal ser a l’EOI a les 15.30 hores

Data de la prova oral: Dies 8 i 9 de febrer, entre les 12 i les 14 hores.

Publicació de les qualificacions provisionals: 20 de febrer de 2023.

Període de reclamacions: Del 20 de febrer de 2023 fins les 12 hores del 23 de febrer de 2023.

Publicació de les qualificacions definitives: 24 de febrer de 2023