Cursos intensius d’estiu

L’EOI de Tortosa organitza els següents cursos d’estiu:

Cursos Juliol 2021:

 • 🗼Curs d’iniciació al francès
 • 🏰 Curs d’iniciació a l’alemany
 • 🗽 Curs d’anglès: Beyond B1 (Cal tenir el nivell B1)
 • 🗽 Curs d’anglès: Refresh your B2 (Cal tenir el nivell B2)

Durada: 30 hores

Preu: 175 €

Dates: del 5 al 16 de juliol

Horari: de 9:30 a 12:30

Avaluació i certificació:

Els cursos d’estiu s’avaluen formalment i donen dret a un certificat. Per aconseguir el certificat d’assistència i aprofitament s’exigirà l’assistència a classe (80%) i realització d’un mínim del 80% de les tasques encomanades.

Matrícula: a partir de l’1 de juny

📔 Documentació requerida per formalitzar la matrícula:

  •      DNI, NIE o passaport
  •      Documentació oficial per reducció de matrícula , si escau (discapacitat, carnet de familia nombrosa, monoparental, etc.). Podeu consultar la informació oficial sobre exempcions i bonificacions de taxes del Departament d’Educació en aquest enllaç.
  •      Certificat acreditatiu de nivell o prova de nivell (excepte en els cursos d’inicicació de francès i alemany). Si heu de fer prova de nivell, indiqueu-ho al formulari o bé parleu amb Secretaria.

✏ Formalització de la matrícula:

  • Presencialment (de 9 a 14 hores a la Secretaria del centre).
  • Online

 

Observacions:

 • L’EOI de Tortosa es reserva el dret d’anul·lar un curs en cas que no s’arribi al mínim de matrícules.
 • No es retornarà l’import de la matrícula en cas de renúncia per part de l’alumne. Només es retornarà la matrícula si el curs s’anul·la.
 • Nombre de places limitades (l’assignació es farà per ordre de data de pagament)
 • Edat mínima 14 anys complerts abans del 31 de desembre de  2021.
 • Aquests cursos estan pendents d’aprovació