Estratègia Digital de Centre

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un instrument per facilitar la planificació en els àmbits organitzatius, pedagògics i tecnològics del centre. El document de l’EDC es divideix en dues parts diferenciades però complementàries:

• La primera part és estratègica i marca l’horitzó on vol arribar el centre a mitjà termini en l’àmbit digital. Inclou una diagnosi, la determinació d’objectius, la planificació d’actuacions concretes i fixa l’avaluació de la mateixa estratègia.
• La segona part és un recull de la cultura digital del centre. Inclou els procediments, acords i accions que permeten tenir una visió completa del grau d’assoliment digital el centre ha atès.

Estratègia digital de centre de l’EOI de Tortosa