Biblioteca

Horari curs 2018 – 2019

  • Préstec de documents

Matí

Dimarts d’11.45 a 12.15

Dimecres de 12 a 12.30

Tarda

Dilluns de 16 a 19 hores

Dimarts de 16 a 17.30 i de 19 a 19.30

Dimecres de 16 a 16.30 i de 18 a 19

Dijous de 16 a 16.30 i de 17.30 a 19.30

 

Normativa

A la biblioteca de l’EOI de Tortosa hi haurà un espai d’estudi i de consulta, així com un servei de préstec de materials per aprendre idiomes.
Per endur-se el material de préstec cal que el / la bibliotecari/ària el registri. El material de consulta “exclòs de préstec” no es pot treure del centre. El material es deixa inicialment per a 15 dies, renovables.

Per renovar el material cal que es demani a la bibliotecària abans que s’acabi el termini de préstec presencialment o per correu electrònic.
En cas de pèrdua o no retorn, se n’exigirà l’import del material per reemplaçar-lo.