Biblioteca

Novetats

Funcionament de la biblioteca. Curs 2023 – 2024

La biblioteca s’obrirà com a sala d’estudis a partir del 2 d’octubre fins al mes de juny, amb horari de 15h30 h a 21h.
El servei de préstec de material s’iniciarà a partir del 9 d’octubre en dues modalitats: presencial i virtual. catàleg: 
 

formulari de reserva:

 

NORMATIVA DE PRÉSTEC

Per endur-se el material de préstec cal que el/la responsable de la biblioteca el registri. El periode de préstec és de 15 dies, renovables mitjançant petició per correu electrònic a (biblio.eoitortosa@gmail.com) abans que s’exhaureixi la data de termini. El material de consulta catalogat com “exclòs de préstec” no es pot treure del centre.

En cas de pèrdua o no retorn del material, se n’exigirà l’import per reemplaçar-lo.

 

PRÉSTEC PRESENCIAL

De dilluns a dijous de 17h a 18h hi haurà un/a professor/a responsable de la gestió de préstec. Podreu adreçar-vos-hi per a realitzar consultes o préstecs.

Fóra d’aquest horari, podeu omplir un full de petició de préstec que deixareu a sobre de la taula de la persona encarregada de la biblioteca. Rebreu un correu electrònic amb la confirmació del préstec i les instruccions per recollir el material demanar i retornar-lo.

 

PRÉSTEC VIRTUAL

catàleg:   formulari de reserva:

 

El préstec virtual s’allargarà fins al mes de juny per si voleu agafar en préstec material per a l’estiu