Direcció

Equip directiu

 

Directora: Carlota Vallès Ferré

Secretària: Eva Cid Aranda

Cap d’Estudis: Fernando Romeu Esquerré