Direcció

Equip directiu

 

Directora: Carlota Vallès Ferré

Secretària: Eva Cid Aranda

Cap d’Estudis: Fernando Romeu Esquerré

 

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DE L’EQUIP DIRECTIU

Directora –   Dimarts de 10:00 h. a 11:00 h.

Secretària –  Dimecres d’11:00 h. a 12:00 h.

Cap d’estudis –  Dilluns de 12:00 h.  a 13:00 h.