Direcció

Equip directiu

 

Directora: Mercè Falcó Pegueroles

Secretària: Eva Cid Aranda

Cap d’Estudis: Fernando Romeu Esquerré