Anglès

Big Ben-96El departament d’anglès imparteix des del primer nivell fins al nivell C1 d’aquest idioma. Organitza diferents activitats culturals, com conferències, teatre, concerts, xerrades i té cura del fons bibliogràfic i multimèdia en aquest idioma a la biblioteca de l’escola.