Consell Escolar

 

Membres Nats:

Presidenta: Mercè Falcó Pegueroles

Secretària:Eva Cid Aranda

Cap d’estudis: Fernando Romeu Esquerré

Ajuntament de Tortosa: Anna Algueró Caballé

Personal d’Administració i Serveis: David Sancho Torné

Sector Professorat:

Guilhem S. Almirall (Departament de francès)

Marta Tomàs (Departament d’anglès)

J. Germán Peralta (Departament de francès)

Alumnat:

Rosa Chert Estorach (anglès)

Omara Franzón Alanis (anglès)

Benito Castellano Belmonte (anglès)

Contacte amb el sector alumnat: aleoitortosa@gmail.com