Consell Escolar

 

Membres Nats:

Presidenta: Carlota Vallès Ferré

Secretària: Eva Cid Aranda

Cap d’estudis: Fernando Romeu Esquerré

Ajuntament de Tortosa: Víctor Grau Ferrer

Personal d’Administració i Serveis: David Sancho Torné

Sector Professorat:

Marta Arnal Gas

Germán Peralta Aguilar

Mercè Arasa Gisbert

Alumnat:

Anna Centelles Cuartielles

Lluis Sanz Espuny

Cristina Gàllego Gil

Contacte amb el sector alumnat: aleoitortosa@gmail.com