Consell Escolar

 

Membres Nats:

Presidenta: Carlota Vallès Ferré

Secretària:Eva Cid Aranda

Cap d’estudis: Fernando Romeu Esquerré

Ajuntament de Tortosa: Cinta Espuny

Personal d’Administració i Serveis: David Sancho Torné

Sector Professorat:

Carmen Elías (Departament de francès)

Mercè Arasa (Departament d’anglès)

J. Germán Peralta (Departament de francès)

Alumnat:

Gerard Climent (francès)

Cristhian Téllez (anglès)

Benito Castellano Belmonte (anglès)

Contacte amb el sector alumnat: aleoitortosa@gmail.com