Equip directiu

Directora
Mercè Falcó Pegueroles
Horari d’atenció: Dilluns de 13 a 14h

Cap d’estudis
Fernando Romeu Esquerré
Horari d’atenció: Dimarts de 18 a 19h
(Per a assumptes relacionats amb el funcionament de les classes, el professorat, l’avaluació, les repeticions de curs, les renúncies i els canvis d’horari)

Secretària
Eva Cid Aranda
Horari d’atenció: Dijous de 12 a 13 h
(Per a assumptes relacionats amb la matrícula, les taxes i els certificats)