Programa de Certificació

Proves ordinàries d’alumnes del Programa de Certificació de llengües estrangeres 2022-2023

Normativa

Procediment d’inscripció a les proves i pagament

Els instituts preinscriuran i inscriuran els seus alumnes mitjançant el formulari que els proporciona el Departament d’Educació. El termini d’inscripció a les proves acaba el 10 de febrer de 2023.

Proves

Prova escrita: divendres 14 d’abril de 2023 (convocatòria 15.30 h; inici de la prova: 16.00 h.)

Prova oral:  (dia i hores concretes a determinar)

Publicació de resultats: 15 de maig de 2023

Reclamacions: del 15 al 18 de maig  a les 12.00 h de 2023

Qualificacions definitives: 19 de maig de 2023

Els alumnes que es presenten a la prova han de portar el seu DNI tots dos dies. Els dispositius electrònics (mòbils) han de romandre totalment apagats i desats durant la prova.

Consulta de resultats aquí.

Mostres d’examen

Els instituts disposen de proves mostra corresponents a aquest Programa de Certificació. Per a proves mostres de caire general per als nivells B1, B2 i C1 d’anglès podeu consultar aquest web.

Títols

Un cop publicades les qualificacions definitives, informarem de la data a partir de la qual es pot recollir o sol·licitar el títol.