Francès

Eiffel Tower-96 (1)El departament de francès imparteix del nivell A1 fins al nivell B2 d’aquest idioma. També organitza activitats culturals, com conferències, tallers i experiències culturals com la celebració del “Beaujolais Nouveau” o la “Chandeleur”.

Els horaris previstos per al curs 2021 – 2022 són:

A1 – Dimarts i dijous de 18.30 a 20.50 hores.

A2 – Dimarts i dijous de 16 a 18.20 hores.

B1 –  Dimarts i dijous de 18.30 a 20.50 hores.

B2.1 –  Dilluns i dimecres de 18.30 a 20.50 hores.

B2.2 – Dilluns i dimecres de 16 a 18.20 hores.