Francès

Eiffel Tower-96 (1)El departament de francès imparteix des del primer fins al cinquè nivell d’aquest idioma. També organitza activitats culturals, com conferències, tallers i experiències culturals com la celebració del “Beaujolais Nouveau” o la “Chandeleur”.