Dates d’exàmens

DATES D’EXÀMENS FINALS – CURS 2023 – 2024

A1 – 4 de juny a les 16 hores

A2 – 5 de juny a les 16 hores

B1 – 3 de juny a les 16 hores

B2.1 – 6 de juny a les 16 hores

B2.2 – 10 de juny a les 16 hores

 

A més, hi haurà una prova oral, per a la qual se us lliurarà convocatòria en el transcurs de la prova escrita.