Servei de reprografia

L’alumnat podrà fer servir el servei de reprografia sempre que paguin el preu vigent i que es publicita en iniciar el curs.

Aquesta quota és la recomanada per la Generalitat de Catalunya, actualitzada segons l’augment dels costos i aprovada pel Consell Escolar de l’EOI Tortosa.

El preu actual és de 5 cèntims d’euro per còpia. El servei de reprografia no inclou altres serveis com els de plastificació, enquadernació, etc.