Cultura digital

La cultura digital és el compendi de totes les accions que l’EOI ja realitza en l’àmbit digital.

Font: Estratègia Digital de Centre, Departament d’Educació, Generalitat de Catalunya