Presentació

L’Escola Oficial d’Idiomes de Tortosa es va inaugurar el setembre de 2002 per iniciativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. És un centre públic, no universitari, d’ensenyament d’idiomes modern que imparteix els ensenyaments especialitzats regulats per la Llei orgànica d’educació (LOE).

Actualment l’escola ofereix els nivells A1, A2, B1 i B2 d’alemany, francès i anglès, i també el nivell C1 i C2 d’anglès. La majoria de classes s’imparteixen a la tarda, però hi ha grups d’anglès al matí dels nivells A2 a B2.

Les escoles oficials d’idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l’Estat espanyol, són les úniques oficials, estan validades pel Consell d’Europa per mitjà del Marc Europeu de Referència i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.