Matrícula

 

La matrícula d’alumnat del curs anterior es porta a terme durant el mes de juliol.

Entre finals d’agost i principis de setembre s’obre la preinscripció i matrícula per a nou alumnat.

Tots els processos de matrícula es poden fer per internet, i també presencialment a l’EOI.

IMPORTANT: Tots els cursos estan gravats per una taxa o un preu públic en concepte de matrícula i, a més, per un preu públic de 30 € en concepte de materials i accés a la plataforma.

A continuació teniu informació sobre les taxes i preus públics per als cursos d’Escola Oficial d’Idiomes.

TAXES (segons Ordre EDU/80/2020, d’11 de juny). S’apliquen als nivells B1 i B2

*Si un alumne/a es matricula de dos o més idiomes, l’exempció només abasta l’idioma per al qual s’ha concedit la beca. L’exempció només es concedirà per al mateix curs acadèmic per al qual s’ha concedit la beca. A l’efecte de formalització de la matrícula oficial, l’alumnat ha d’abonar la taxa si encara no té concedida la beca. Un cop se li notifiqui la concessió de la beca, podrà demanar la devolució de l’import de la taxa mitjançat el procediment de devolució d’ingressos indeguts.

** La condició de persona tutelada o extutelada s’acredita per mitjà del certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i la Adolescència o l’òrgan equivalent d’altres comunitats autònomes).

PREUS PÚBLICS (segons Ordre EDU/155/2020, de 18 de setembre i Ordre EDU/114/2021, de 25 de maig). S’apliquen als nivells A1, A2, C1 i C2

PREUS PÚBLICS (segons Ordre EDU/155/2020, de 18 de setembre i Ordre EDU/114/2021, de 25 de maig). S’apliquen a TOTS els nivells

Hi ha dret a acumular bonificacions del 50% o superiors.

* A l’efecte de formalització de la matrícula oficial, l’alumne ha d’abonar la taxa si encara no té concedida la beca. Un cop se li notifiqui la concessió de la beca, podrà demanar la devolució de l’import.

** La condició de persona tutelada o ex-tutelada s’acredita per mitjà del certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i la Adolescència o l’òrgan equivalent d’altres comunitats autònomes).