Perfil del contractant

Resolució d’adjudicació del contracte menor de servei de neteja:

  1. Segons l’establert pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, el passat mes de novembre es va iniciar el procés de recollida de pressupostos per assignar el servei de neteja de les dependències de l’EOI de Tortosa per a l’any 2018.
  2. En data 20/12/2017 es va escollir el pressupost de l’empresa COSIP Neteges S.L. per ser el més econòmic dels tres que es van presentar, amb un import de 12.754,28€ IVA exclòs (15.432,67€ IVA inclòs), amb un termini d’execució de l’1 de gener de 2018 a 31 de desembre de 2018 (sense servei durant el mes d’agost).