Dates d’exàmens

DATES D’EXÀMENS FINALS – CURS 2023 – 2024

A1 – 4 de juny a les 16 hores

A2 – 5 de juny a les 16 hores

B1 – 29 de maig a les 16 hores

B2.1 – 6 de juny a les 16 hores

B2.2 – 31 de maig a les 16 hores

C1 – 27 de maig a les 16 hores

C2.1  – 30 de maig a les 16 hores

C2.2 –  24 de maig a les 16 hores

A banda, hi haurà una prova oral. La convocatòria per aquesta prova es lliurarà durant la prova escrita.