Llibres i lectures

Literature-96

LLIBRES I LECTURES D’ANGLÈS – CURS 2023 – 2024

 

ANGLÈS

A1

English File 4th edition A1/A2. Student’s book and workbook. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-405800-1

A2

English File 4th edition A2/B1. Student’s book and workbook. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-405812-4

B1

English File 4th edition B1. Student’s Book and Workbook. Editorial Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-405806-3

B2.1

English File 4th Edition B2.2. Editorial Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-403945-1

B2.2 A i M

English File 4th Edition C1.1 Student’s book and workbook. Editorial Oxford University Press. ISBN: 978-019-403793-8 

B2.2 Semipresencial

Macmillan English Hub EOI Edition B2+ . Student´s Book & Workbook Pack. Editorial  Macmillan. ISBN 978-1-380-05874-4

C1

English file C1.2.  Student’s book and workbook. Editorial Oxford University Press ISBN 978-0-19-406016-5

C2.1.

Upstream Proficiency C2 Student’s Book. Editorial Express Publishing. ISBN: 978-1471502644

C2.2

Upstream Proficiency C2 Student’s Book. Editorial Express Publishing. ISBN: 978-1471502644

 

Nota: El llibre de C2.1 i C2.2 és el mateix, serveix per a dos cursos.