Equivalències

Diploma 1-96

En el moment de preinscriure-us, podeu escollir un nivell concret si disposeu de la titulació o acreditació que us permeti accedir-hi. La Generalitat de Catalunya ha elaborat una taula d’equivalències que conté diverses titulacions estatals i internacionals que donen accés a nivells específics de l’idioma, sempre que no superin una certa antiguetat.

 

Podeu consultar les taules d’equivalències aquí.