Convocatòria extraordinària anglès febrer

Convocatòria extraordinària de febrer 

Certificat de nivell intermedi B1 i avançat C2 d’anglès – EOI de Tortosa

Descripció de la prova

Prova de mostra

Enllaç a la inscripció

Qualificacions provisionals

 

Calendari d’actuacions – Persones aspirants en règim lliure

Període d’inscripció: des de les 9 hores del 13 de novembre de 2023 fins a les 23.59 hores del 17 de novembre de 2023

Darrer dia per al pagament de la taxa: el dia 20 de novembre de 2023 abans de les 22 hores

Publicació de la llista provisional d’admesos i exclosos: 28 de novembre de 2023

Darrer dia per a la comunicació d’errades personals en la inscripció: 19 de desembre de 2023

Darrer dia per portar la documentació a la secretaria de l’EOI: 19 de desembre de 2023

Publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos: 21 de desembre de 2023

Data de la prova escrita: Divendres, 2 de febrer de 2024 a les 16 hores. Cal ser a l’EOI a les 15.30 hores

Data de la prova oral: El dia de la prova escrita es lliurarà la convocatòria per a la prova oral.

Publicació de les qualificacions provisionals: 19 de febrer de 2024

Període de reclamacions: Del 20 de febrer de 2024 fins a les 12 hores del 22 de febrer de 2024

Publicació de les qualificacions definitives: 23 de febrer de 2024