Programa PIA+: Alumnat del programa PIA+

Si heu obtingut la qualificació d’Apte/a, de l’1 al 10 de juliol podreu fer personalment la sol·licitud de devolució de l’import de la matrícula al Tramitador Genèric de la Generalitat de Catalunya. 

L’aplicació informàtica no acceptarà sol·licituds més tard del 10 de juliol. Aquest procés és responsabilitat exclusiva dels interessats.

En el moment de fer la sol·licitud, l’aplicació us demanarà les següents informacions:

  • Si el curs és PREU PÚBLIC (A1, A2 i C1) o TAXA (B1, B2.1 i B2.2)
  • Si el curs és PIA Plus o PIA Plus ACT en el cas que sigui matricula d’actualització.