Protocol COVID de seguretat i prevenció

 • Protocol COVID de mesures de seguretat i prevenció:
  • La mascareta serà d’ús obligatori en tot moment dins l’edifici i, per tant, també durant les sessions de classe presencial.
  • Caldrà mantenir sempre les distàncies de seguretat d’1,5 metres a les escales, passadissos i lavabos. Es demana a tot l’alumnat de no quedar-se en els espais de pas més temps del necessari.
  • Dirigiu-vos directament a l’aula evitant aglomeracions i aturar-vos en els espais compartits de trànsit (entrada, escales, distribuïdors…).
  • L’ús de gel hidroalcohòlic serà obligatori per accedir al centre i a l’aula, així com la neteja de les sabates a l’entrada de l’edifici.
  • Es garantirà la ventilació creuada dins les aules.
  • A l’aula cada alumne-a disposarà de material per higienitzar la seva taula i cadira durant la classe.
  • La capacitat dels ascensors queda limitada a dues persones, i tindran prioritat, com sempre, les persones amb mobilitat reduïda.
  • No es permet l’accés al centre de cap persona que tingui símptomes compatibles amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…), així com aquelles persones que es troben en aïllament o en període de quarantena domiciliària.
  • Serà obligatòria la presentació d’una declaració responsable que us proporcionarà el vostre professorat i que també podeu descarregar aquí.

En el següent enllaç, hi trobareu el nostre Pla d’organització del centre pel curs 21-22.

Gràcies per la vostra col·laboració.