Procediment i preus matrícula curs 2020-2021

Procediment de matrícula:

  1. Accediu a l’àrea alumnat.
  2. Accediu a l’aplicació de matrícula: pestanya General / opció Matrícula on-line.
  3. Seleccioneu l’horari.
  4. Reviseu i confirmeu la matrícula.
  5. Feu el pagament de la matrícula (termini 24 hores).
  6. Només si teniu dret a bonificació o exempció, haureu de lliurar al centre la documentació justificativa abans de l’inici de les classes.

NOVETAT 3/7/20!!: l’increment de taxes per a repetidors del curs 2019-2020 no serà aplicable per al curs 2020-2021, per tant, TOT l’alumnat del curs 2019-2020 pagarà com si fos 1a matrícula. Més informació.

IMPORTS MATRÍCULA

Nova nomenclatura del nivells: 1r:A1 / 2n:A2 / 3r:B1 / 4t:B2.1 / 5è:B2.2 /

C1:C1

Nivells  

1a matrícula

+

TOT L’ALUMNAT DEL CURS 2019-2020

INCREMENTS NO APLICABLES PER A L’ALUMNAT REPETIDOR DEL CURS 2020-2021

2a matrícula en el mateix nivell i idioma (inclou No Apte, No Presentat i No Qualificat)

INCREMENTS NO APLICABLES PER A L’ALUMNAT REPETIDOR DEL CURS 2020-2021

3a matrícula en el mateix nivell i idioma (Inclou No Apte, No Presentat i No Qualificat)

B1, B2.1. i B2.2. sense bonificació ni exempció 316€ 401,80€ 544,80€
B1, B2.1. i B2.2. amb bonificació 173€ 215,90€ 287,40€
B1, B2.1. i B2.2. amb exempció 30€ 30€ 30€
A1, A2 i C1 sense bonificació ni exempció 305€ 387,50€ 525€
A1, A2 i C1 amb bonificació 167,50€ 208,75€ 277,50€
A1, A2 i C1 amb exempció 30€ 30€ 30€

L’import de la matrícula a un curs inclou les taxes/preus públics corresponents i l’aportació complementària, aprovada per la Junta de Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Educació.