Sol·licitud de trasllat de matrícula d’alumnes matriculats al juliol 2020.

ALUMNES DE L’EOI SABADELL QUE SOL·LICITEN EL TRASLLAT A UNA ALTRA EOI DE CATALUNYA

  • La sol·licitud es farà per correu electrònic  el 13 i 14 de juliol a l’escola on es vulgui anar o de la manera que es determini en funció de la pandèmia.
  • L’acceptació quedarà condicionada a la disponibilitat de places.
  • L’escola es posarà en contacte amb els alumnes, a través dels mitjans que estableixi, per notificar l’acceptació  o la denegació del trasllat.
  • En cas d’acceptació, el procés de trasllat ha d’haver acabat abans del 20 de juliol.

ALUMNES D’UNA EOI DE CATALUNYA QUE SOL·LICITEN EL TRASLLAT A L’EOI SABADELL

  • La sol·licitud es farà a través del correu electrònic o presencialment, mitjançant cita prèvia, els dies 13 i 14 de juliol 
  • Tant si és presencialment, com en el correu electrònic hi ha de constar la informació següent:

Atenció! La informació del grup i horari ha de quedar molt clara per tal de formalitzar el trasllat. A més, si no s’adjunta la documentació descrita no es podrà formalitzar el tràmit.

  • L’escola es posarà en contacte amb els alumnes, abans del 20 de juliol, a través del correu electrònic, per notificar l’acceptació o la denegació del trasllat.