Protocol COVID-19 casos positius i pendents PCR o resultats

Us recordem que mentre estigueu pendents de prova PCR o del seu resultat, NO podeu assistir a classe. Us preguem que ho notifiqueu a l’escola (secretaria@eoisabadell.cat – 937262199) o al vostre professor/a.

Només en el cas de resultar positius/ves, us demanem que comuniqueu el resultat  per mail a la directora, que és la responsable covid al centre (direccio@eoisabadell.cat). Per tal d’omplir l’aplicatiu Traçacovid i que el Servei de Vigilància Epidemiològica en faci el seguiment, necessitem que ens faciliteu aquestes dades, un cop les tingueu.  Gràcies per la vostra col·laboració!

  • Nom complet:
  • NIF / NIE:
  • Número de la targeta sanitària:
  • Data de naixement:
  • Data de la PCR:
  • Data del resultat de la prova:
  • Resultat de la prova:
  • Últim dia que vas assistir a classe:
  • Data d’inici dels símptomes (si n’heu tingut):
  • Data de reincorporació al centre (quan us reincorporeu):

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.