Pla les escoles lliures de violència (LELV)

El Pla les escoles lliures de violències (LELV), engegat pel Departament d’Educació, ha de donar resposta a totes les situacions de violència en l’àmbit educatiu.

Amb aquest pla, es posa a l’abast de l’alumnat i de tota la comunitat educativa, en els propers dies, una web/app per comunicar situacions de violència de forma anònima, amb l’objectiu de donar veu a les persones afectades garantint la confidencialitat i iniciant la intervenció específica corresponent.

El pla LELV està  adreçat a tots els centres públics i privats i té com a principal objecte la prevenció, intervenció i seguiment de les situacions de violència que afecten l’alumnat.

Els principals objectius que persegueix aquest pla són:

  • Prevenir la violència.
  • Garantir l’eficàcia de les mesures de prevenció, detecció i denúncia.
  • Reconèixer les víctimes, protegir-les, oferir-les atenció especialitzada per a la reparació dels danys causats.
  • Evitar la doble victimització.
  • Garantir el suport jurídic i acompanyament institucional.
  • Contundència envers els agressors i encobridors/es.
  • Exercir l’acció popular en els procediments penals (art. 91 Llei 14/2020) per maltractaments físics o sexuals greus a infants o adolescents i personar-se en qualsevol denúncia per violències sexuals en l’àmbit educatiu.

Més informació a: http://educacio.gencat.cat/ca/departament/linies-estrategiques/escoles-lliures-de-violencies/