NOVETAT 3/7/2020!! alumnat REPETIDOR del curs 2019-2020 (TAXES I CONVOCATÒRIES)

En relació amb les mesures derivades de la pandèmia COViD-19 per a les taxes i preus públics i a la permanència en els estudis vinculats a serveis educatius a les Escoles Oficials d’Idiomes, s’han acordat les propostes següents:

Cliqueu aquí per a més informació.