Noves dates proves d’idiomes del Programa Experimental de Certificació

En relació amb les proves lliures adreçades als alumnes dels centres seleccionats per a formar part del programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments per al curs 2019-2020, que varen quedar suspeses, us comuniquem les noves dates proposades per a la seva realització:

Prova escrita: 23 d’octubre de 2020

Hora d’inici: 15:30h.

Publicació de qualificacions provisionals: 9 de novembre de 2020

Reclamacions: del 10 al 12 de novembre de 2020

Publicació de qualificacions definitives: 13 de novembre de 2020

Cal tenir present, però, que aquestes dates podrien haver-se de canviar en funció de l’evolució de la pandèmia.

Consulteu, si us plau, la nostra plana web per a les possibles actualitzacions.