Consulta de resultats curs 2019-2020

Cada professor/a informarà dels resultat de l’avaluació al seu alumnat de la manera que cregui convenient. Tanmateix, a partir del dia 22 de juny a les 00.01h els resultats es podran consultar al nostre web, a l’àrea alumnat.

Per comentar algun aspecte de la seva qualificació final els alumnes podran posar-se en contacte amb el professorat fins al dia 23 de juny a les 20:00h, via correu electrònic. El professorat els donarà resposta abans del dia 26 de juny a les 21:00h.

Visiteu el nostre web per mantenir-vos informats sobre el calendari de matrícula per al curs vinent.