Certificats d’idiomes per a candidats lliures dels nivells B1, B2 i C1 de les EOI

Convocatòria ordinària per a l’obtenció dels certificats de nivell intermedi (B1 i B2) i avançat C1 (maig-juny de 2021)

Període de inscripció:  de l’1 de març (a partir de les 9 h) al 5 de març de 2021

Trobareu tota la informació  aquí.