Curs de perfeccionament B2 de francès

Curs adreçat a persones interessades a mantenir i actualitzar el seu coneixement de l’idioma i que tinguin un nivell de llengua B2 del Marc Europeu Comú de Referència.

70 hores lectives.

Del 25 d’octubre al 20 de juny.

Horari: dimecres de 18:30 a 21 h.

Preu: 302,80€

Les persones que no tinguin un certificat oficial de B2 hauran de fer una prova de nivell.

Full d’inscripció