Cursos intensius d’idiomes a l’estiu

Pàgina en actualització

Properament trobareu l’oferta per al juliol de 2021 

De l’1 al 26 de juliol de 2019 

Alemany, anglès, català, francès i italià

 Matrícula: Del 15 de maig al 26 de juny o fins a esgotar places

Per poder omplir el formulari de la inscripció i poder tramitar la matrícula caldrà presentar la documentació següent:

  • Còpia del DNI, NIE o Passaport
  • Comprovant del pagament  on consti el nom de l’alumne.
  • Carnet de família nombrosa general o monoparentals, si és el cas.
  • Certificat del nivell acreditat, si no feu test de nivell

Aquesta documentació l’haureu adjuntar en el full d’inscripció telemàticament, o sigui que cal haver fet el pagament i tenir la documentació a punt abans d’omplir el full d’inscripció.

Alumnat

Edat: a partir dels 16 anys per a anglès (excepte el grup d’adolescents) i 15 anys per als altres idiomes.

Oferta

Idioma Nivells Horaris
Alemany 1r i 2n 9h30-13h30

16h-20h

Anglès 1rB, 2n,3r 4rt, 5è i 5è+

Intermedi  “teens” (adolescents- només matins)*

Català 1r
Francès 1r, 2n i 3r
Italià 1r

(*) Un grup d’una durada de 40 hores (de l’1 al 12 de juliol) adreçat exclusivament a joves nascuts els anys 2003, 2004 i 2005 (per poder matricular-s’hi cal complir 14 anys abans del 31 de desembre de 2019)

PREU

338,80€. (preu del material no inclòs)

194,80€ (nivell intermedi “teens”)

Compte del Banc Sabadell ES59 0081  0198  09  0001530164

Les famílies nombroses generals i famílies monoparentals tindran una reducció de taxes del 50%

En els casos de famílies nombroses especials, víctimes del terrorisme i discapacitats hauran de fer la matrícula presencialment.

El formulari d’inscripció “online” restarà obert des del 15 de maig fins el dia 26 de juny o bé fins a esgotar les places.  

Per qualsevol consulta us podeu adreçar a: eoisabadell.cursosespecials@gmail.com

ANUL·LACIÓ DE LA MATRÍCULA

A iniciativa de l’escola (per no poder obrir grups per excés o falta de demanda): es retornarà l’import total de la matrícula.

A iniciativa de l’alumne: es reemborsarà la totalitat de l’import pagat del curs menys 50,80€ en concepte de despeses administratives, sempre que l’anul·lació es faci abans del dia 25 de juny.

No es reemborsarà cap import un cop s’hagi iniciat el curs.

CARACTERÍSTIQUES DELS CURSOS

  • Atencióel curs d’estiu no serà en cap cas equivalent a un curs anual, ja que un curs d’estiu són 80 hores, i el curs acadèmic complet en té 150.
  • Continuïtat amb l’escola: la matriculació a un curs intensiu és motiu d’exempció de Test de Nivell per a accedir a un curs oficial. L’equivalència es dóna al mateix nivell ( p.ex. 2n intensiu- accés a 2n oficial), excepte en els intensius de nivell B, que donen accés al nivell superior al superat (p.ex. 1rB intensiu- accès a 2n oficial)
  • Aire condicionat a totes les aules
  • Servei de biblioteca (servei de prèstec les dues primeres setmanes)
  • Servei de cafeteria

CERTIFICATS

Acreditacions d’assistència (mínim 80% de les classes) i d’aprofitament (en el cas, a més, de superació del curs). La nota mínima per a l’aprovat és de 65/100.

NOTA:  Totes les informacions estan subjectes a possibles canvis