Equivalències entre certificats

Curs EOI Certificats EOI Nivells Marc Europeu Comú de Referència Equivalències Junta Permanent de Català (DGPL)
1r A1
2n Nivell bàsic A2 A bàsic
3r Nivell intermedi B1 A elemental
4t Nivell avançat B2 Cert. intermedi ( B )
Cert. de C1 C1 Cert. suficiència ( C )
Cert.  de C2 C2 Cert. superior ( D )

Nota:

Tots els certificats de l’EOI tenen un ampli reconeixement a l’estat espanyol, especialment en concursos de mèrits de funcionaris (oposicions, trasllats…). Per exemple, en la darrera convocatòria de concurs de trasllats (DOGC, núm. 6244), un C2 dóna 4 punts, un C1 en dóna 3 (tant com un màster de 60 crèdits), un B2 en dóna 2 i un B1 dóna 1 punt.