Aula multimèdia

NOTA: US RECORDEM QUE, DURANT EL CURS 2020/2021, L’AULA MULTIMÈDIA ROMANDRÀ TANCADA PER QÜESTIONS SANITÀRIES

L’escola disposa d’una aula amb 30 ordinadors connectats en xarxa, la qual cosa afavoreix assolir molts dels objectius de l’àrea de llengües estrangeres a través de mitjans informàtics i audiovisuals.

És un espai per treballar tant en grup-classe, a nivell individual i/o en grups.

La incorporació de recursos tecnològics a l’aprenentatge i l’ensenyament de les llengües estrangeres afavoreix l’autoaprenentatge, la iniciativa personal i el treball en grup.

D’altra banda, la tecnologia multimèdia i Internet ofereixen facilitats d’accés a grans volums d’informació, que ajuden a enriquir el bagatge cultural.

L’aula multimèdia conté el laboratori que ofereix la possibilitat de treballar autònomament.

  • la monitorització individual de l’activitat dels alumnes.
  • la intercomunicació individual o col.lectiva amb els alumnes.
  • l’agrupament aleatori de l’alumnat.

Cada alumne disposa d’auriculars per a la pràctica de l’expressió i comprensió oral amb la possibilitat d’autogravació i de treball autònom.

aula-multimedia_1