Carnet d’estudiant

El carnet d’estudiant de l’EOI Figueres és una eina més per avançar en l’aprenentatge d’una llengua estrangera que qualsevol persona, estigui matriculada o no a l’escola, pot sol·licitar, prèvia aportació de 30 euros. El carnet només tindrà  validesa si porta el segell de l’escola.

Amb el carnet de la nostra escola pots gaudir dels següents avantatges:

  • Entrada gratuïta a totes les activitats extraescolars que organitzem (xerradesobres de teatresortides, visites guiades, projecció pel·lí­culesconferències, etc).
  • Utilització de la biblioteca i servei de préstec de l’escola.
  • Participació gratuïta als clubs de conversaclubs de lectura que organitza l’escola. Distribució per nivells i grups reduïts.
  • Descomptes al cineclub Diòptria de Figueres i al cinema Truffaut de Girona i a les llibreries Text, La Ploma, Abacus.
  • El carnet de l’EOI Figueres també pot servir per a gaudir de descomptes per entrar a museus tant dintre Catalunya o Espanya com a l’estranger.

Ompliu el carnet i aneu a secretaria perquè us posin el segell.