Projecte educatiu de centre (PEC)

Visió

L’EOI de Figueres vol consolidar-se com a centre de referència en l’ensenyament i aprenentatge de llengües amb un ensenyament actiu que promou la cohesió i els intercanvis a l’aula.

Valors

  1.   Cooperació i treball entre els departaments pedagògics.
  2.   Autonomia de l’alumne/a com a protagonista actiu del procés d’ensenyament-aprenentatge-avaluació.
  3.   Innovació tant pedagògica com en l’ús de les noves tecnologies.
  4.   Voluntat de col·laboració i obertura a l’entorn.
  5.   Valoració de la progressió de l’alumnat i seguiment individualitzat.

Consulta el nostre Projecte educatiu de centre (PEC)