Consell escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa que s’encarrega del control i gestió de l’escola, amb funcions de seguiment i avaluació de la programació i de les activitats que es duen a terme a L’EOI Sabadell. El consell escolar de l’EOI Sabadell està format per:

Representants de l’equip directiu

Directora: Marie-Hélène Corgnou
Secretària: Yolanda Ruiz
Cap d’estudis: Anne-Marie Serrano

Representants del professorat

Carmen Aparicio, Salvador Faura, Jaume Macià, Anna Maria Muñoz i Francesc Sánchez.

Representants de l’alumnat

Maria Dolores Álvarez, Marga Arias, itziar Màlga, Paquita Ródriguez i Teresa Vasquez.

Representant del personal d’administració i serveis (PAS)

Elena Vallribera

Representant de l’Ajuntament

Susana Román Abril