Professorat d’anglès

Professorat Càrrec  Hores de visita  Adreça electrònica
Carmen Aparicio Cap adjunta Dimecres: 8.30-9:00 mapari44@xtec.cat
Màrius Bosch Coordinador pedagògic Dimecres: 18:15-18:45 mbosch82@xtec.cat
Salvador Faura Cap adjunt Dilluns: 18:15-18:45 sfaurai@xtec.cat
Mercè Ferrés Professora Dimarts i dimecres: 18:15-18:45 mferres@xtec.cat
Rebeca Garcia Professora Dijous: 18:15-18:45 rgarc277@xtec.cat
Elaine Higa Professora Dimarts: 18:15-18:45 ehiga@xtec.cat
Laia Pardo Professora Dilluns: 14:15-14:45
Dimarts: 18:15-18:45
mpardo4@xtec.cat
Jezabel Rodríguez Professora Dilluns i dijous: 18:15-18:45  jrodr333@xtec.cat
Laura Rota Professora Dilluns i dimarts: 18:15-18:45  lrota@xtec.cat
Francesc Sánchez Cap de departament Dilluns i dimecres: 18:15-18:45 francesceoi@gmail.com
Elisa Sancho Coordinadora Riscos laborals Dilluns i dimarts: 18:15-18:45 esancho@xtec.cat
Manoli Simó  Administradora Dijous:18:15-18:45 msimo3@xtec.cat
Correu-e del departament: eoisabadell.dept.angles@gmail.com

El següent correu-e no respondrà durant els períodes de vacances ni tampoc qüestions administratives per les quals caldrà que us dirigiu al departament d´alumnat.