Professorat d’anglès

Pendent d’actualitzar

Professorat Càrrec  Hores de visita  Adreça electrònica
Carmen Aparicio Professora mapari44@xtec.cat
Màrius Bosch Coordinador pedagògic mbosch82@xtec.cat
Salvador Faura Cap adjunt sfaurai@xtec.cat
Mercè Ferrés Professora mferres@xtec.cat
Laia Pardo Cap adjunta mpardo4@xtec.cat
Esther Planas Professora
Laura Rota Professora  lrota@xtec.cat
Francesc Sánchez Cap de departament francesceoi@gmail.com
Elisa Sancho Coordinadora Riscos laborals esancho@xtec.cat
Manoli Simó  Administradora msimo3@xtec.cat
Correu-e del departament: eoisabadell.dept.angles@gmail.com

El següent correu-e no respondrà durant els períodes de vacances ni tampoc qüestions administratives per les quals caldrà que us dirigiu al departament d´alumnat.