Professorat d’anglès

El següents emails no respondran durant els períodes de vacances ni tampoc qüestions administratives per les quals caldrà que us dirigiu al departament d´alumnat eoisabadell@xtec.cat

Professorat Càrrec  Hores de visita  Adreça electrònica
Carmen Aparicio Professora Dimecres de 11:15 a 11:45 mapari44@xtec.cat
Màrius Bosch Coordinador pedagògic Dilluns de 18:15 a 18:45 mbosch82@xtec.cat
Salvador Faura Cap adjunt Dilluns de 18:15 a 18:45

Dimarts de 18:15 a 18:45

sfaurai@xtec.cat
Mercè Ferrés Professora Dilluns de 18:15 a 18:45

Dimarts de 18:15 a 18:45

mferres@xtec.cat
Rebeca Garcia Professora Dimarts de 18:15 a 18:45  rgarc277@xtec.cat
Laia Pardo Cap adjunta Dilluns de 14:15 a 14:45

Dimarts de 18:15 a 18:45

mpardo4@xtec.cat
Laura Rota Professora Dilluns de 18:15 a 18:45

Dimarts de 18:15 a 18:45

lrota@xtec.cat
Francesc Sánchez Cap de departament Dilluns de 18:15 a 18:45

Dijous de 11:15 a 11:45

francesceoi@gmail.com
Elisa Sancho Coordinadora Riscos laborals Dilluns de 18:15 a 18:45

Dijous de 18:15 a 18:45

esancho@xtec.cat
Marta Saperas Professora Dilluns de 18:15 a 18:45

Dimarts de 18:15 a 18:45

 eoi.martas@gmail.com
Manoli Simó  Administradora  Dijous de 18:15 a 18:45 msimo3@xtec.cat
Correu-e del departament: eoisabadell.dept.angles@gmail.com

El següent correu-e no respondrà durant els períodes de vacances ni tampoc qüestions administratives per les quals caldrà que us dirigiu al departament d´alumnat.